REKOMENDACJE
Nasza firma posiada pozytywne rekomendację największych jednostek branżowych w Polsce i za granicą. Firma ściśle współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami otoczenia biznesu.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, rozwoju branży nieruchomości w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych narzędzi promocji.

National Association of Realtors (Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) w zakresie profesjonalizacji rynku nieruchomości, wspólpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń na rynku globalnym.

Bielsko - Częstochowsko - Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w zakresie integracji środowiska zawodowego pośredników nieruchomości.